Μητροπολιτικό Μουσείο της Τέχνης, Νέα Υόρκη

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Τέχνης, στη Νέα Υόρκη.

panmet4a

panmet2a

panmet3a

panmet1a