Τέχνες του Λόγου & της Γραφής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Γενικός Διευθυντής τομέα των Τεχνών του Λόγου και της Γραφής – Θα ανακοινωθεί
Καλλιτεχνικός Διευθυντής τομέα Λογοτεχνίας & Ποίησης
Διαχειριστής Λογοτεχνία & Ποίηση
Διευθυντής τομέα Ιστορίας
Διαχειριστής τομέα Ιστορίας
Διευθυντής τομέα Βιβλιοθηκών & Αρχείων
Διαχειριστής τομέα Βιβλιοθηκών & Αρχείων
Διευθυντής τομέα Εντύπου & Τεχνολογίας
Διαχειριστής τομέα Εντύπου & Τεχνολογίας
Καλλιτεχνικός Διευθυντής τομέα Σεναριακής & Θεατρικής Γραφής
Διαχειριστής Σεναριακής τομέα Σεναριακής & Θεατρικής Γραφής
Διευθυντής τομέα Έρευνας & Εκπαίδευσης Τέχνες του Λόγου και της Γραφής
Διαχειριστής τομέα Έρευνας & Εκπαίδευσης Τέχνες του Λόγου και της Γραφής