Συνάντηση Πολιτισμού ΝΑ Ευρώπης στις 8-9 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

«Συνάντηση Πολιτισμού» θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 8-9 Μαΐου, με τη συμμετοχή των Υπουργών Πολιτισμού κ. Asaf Ademi της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Alexandar Bogdanovic του Μαυροβουνίου και των Υφυπουργών Πολιτισμού κας Valbona Shujaku της Αλβανίας και κ. Dejan Moslikovic της Σερβίας, ύστερα από πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνης Ζορμπά.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα παραχωρήσει σχετική Συνέντευξη Τύπου στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α΄, Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης) την Τετάρτη 8 Μαΐου, στις 12.30 το μεσημέρι.

Στη «Συνάντηση Πολιτισμού» στην οποία θα συμμετέχουν και Διευθυντές Πολιτιστικών Οργανισμών και Μουσείων των πέντε χωρών, οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί Πολιτισμού θα υπογράψουν κοινή Διακήρυξη αναφορικά με τη σπουδαιότητα της ενδυνάμωσης των πολιτισμικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού και των τεχνών, τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα, η Διακήρυξη θα υπογραμμίζει τη σημασία των Πολιτιστικών Οργανισμών και των Μουσείων, δίνοντας έμφαση στον συνδυασμό του πολιτισμού και των τεχνών με τις ψηφιακές τεχνολογίες, ένα νέο δυναμικό τομέα ανάπτυξης και απασχόλησης.

Σημαντικό επίσης στοιχείο της Διακήρυξης θα είναι η οικοδόμηση συνεργειών και πολιτιστικών ανταλλαγών με προτεραιότητα α) στα προγράμματα διαμονής καλλιτεχνών (residency), ανταλλαγής καλλιτεχνικών ιδεών, εκθέσεων, καθώς και β) στην ανάπτυξη συμπαραγωγών στις τέχνες, τα μουσεία και τα φεστιβάλ, με την υιοθέτηση νέων στρατηγικών που θα προσβλέπουν στη βιωσιμότητά και την εξωστρέφεια με ευρύτερη διάχυση και επιρροή.

Τέλος, η Διακήρυξη των Υπουργών και Υφυπουργών Πολιτισμού των χωρών της ΝΑ Ευρώπης θα περιλαμβάνει τη σύσταση «Επιτροπής Πολιτιστικών Οργανισμών και Μουσείων», στην οποία θα συμμετέχουν οι Διευθυντές των συμβαλλόμενων μερών με ανοιχτή την προοπτική συμμετοχής και εκπροσώπων άλλων χωρών. Αντικείμενο εργασίας της Επιτροπής θα είναι η εφαρμογή της Διακήρυξης που θα υπογραφεί στη Θεσσαλονίκη και, βάσει αυτής, η παρουσίαση δέσμης προτάσεων προς τους Υπουργούς Πολιτισμού έως το Σεπτέμβριο του 2019, ώστε να γίνει πράξη ο κοινός στόχος: οι «Πολιτισμικές Συνέργειες» για τη δημιουργία καλλιτεχνικών και δημιουργικών δικτύων ανταλλαγών και συμπαραγωγών μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης.

Πηγή: DAILY PRESS