Οφέλη Μελών

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 1. Προσκλήσεις για συμμετοχή και ηγετικό ρόλο σε εκδηλώσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας.
 2. Πρόσβαση μέσω του Συμβουλίου σε δίκτυα Ελληνικά για την ανάπτυξη πολιτιστικού έργου για την ανάπτυξη συνεργατικών διεθνών έργων και πρόσβαση στα δίκτυα επικοινωνίας του Συμβουλίου για την προώθηση των δραστηριοτήτων, των εκδηλώσεων, πολιτιστικών παραγωγικών έργων.
 3. Συμμετοχή στις αποφάσεις του ΔΣ του Συμβουλίου (ανάλογα με την κατηγορία), καθώς η Μέση Διαχείριση δια του εκπροσώπου πολιτισμού ελέγχει μία ψήφο στο διοικητικό για θέματα παραγωγής, παραγωγικότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Το Συμβούλιο δεν δραστηριοποιείται στους κλάδους των εργασιακών και άλλων συλλογικών οργάνων, πολιτικών ή άλλων φορέων.
 4. Δικαίωμα τοποθέτησης εγγεγραμμένων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο ή τοποθέτηση σε άλλες κατηγορίες συμβουλίων ανάπτυξης ή αξιολόγησης, ποιοτικού ελέγχου ή εξωτερικού συνεργάτη του Συμβουλίου.
 5. Δικαίωμα για τοποθέτηση σε ομάδες τεκμηρίωσης, ανεύρεσης πόρων, εργασιών, προβολής, διεθνών σχέσεων, ιντερνέτ, κοινωνικής στήριξης, στρατηγικού σχεδιασμού κ.α.
 6. Δικαίωμα για ανάπτυξη, προβολή και οικονομική στήριξη πολιτιστικού, δημιουργικού και καλλιτεχνικού έργου ανάλογα με τον προγραμματισμό και τις δυνατότητες του Συμβουλίου, για μέλη από όλες τις κατηγορίες μελών.
 7. Δικαίωμα τοποθέτησης στη μέση διαχείριση, με δικαίωμα διαχείρισης των ανεξάρτητων ταμείων διαχείρισης πολιτισμού, περιορισμένου χρόνου, δίχως δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ του Συμβουλίου.
 8. Συμβουλές για την πολιτιστική πολιτική, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων τεκμηριώσεων και βάθους πληροφοριών και πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό και αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων και ερευνών και προγραμμάτων χρηματοδότησης, όπως αυτές καταχωρούνται στον ιστότοπο του Συμβουλίου.
 9. Δωρεάν συμμετοχή σε μέλη του Συμβουλίου σε σεμινάρια και εργαστήρια ανάπτυξης ιδεών, προτάσεων και δεξιοτήτων που διοργανώνει το Συμβούλιο.
 10. Πρόσβαση κατά προτεραιότητα στο ετήσιο  Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτιστική Πολιτική, Οικονομία και Ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένων των μειωμένων τελών εγγραφής  και μία δωρεάν εγγραφή για συμμετοχή στο ετήσιο  Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτιστική Πολιτική, Οικονομία και Ανάπτυξη.
 11. Ενημερωτικό e-newsletter, μια μηνιαία σύνοψη των τελευταίων ειδήσεων, έρευνας, δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων πολιτικής τέχνης και πολιτισμού που αποστέλλονται απευθείας στα εισερχόμενά σας.

Σημαντικές σημειώσεις κατά το οργανόγραμμα:Το κόστος ετήσιας συνδρομής για φοιτητές είναι μείον 50% του κόστους της ετήσιας συνδρομής. Αναγκαία η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 1. Προσκλήσεις για συμμετοχή και ηγετικό ρόλο σε εκδηλώσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας.
 2. Πρόσβαση μέσω του Συμβουλίου σε δίκτυα Ελληνικά για την ανάπτυξη πολιτιστικού έργου και πρόσβαση σε δίκτυα για την ανάπτυξη συνεργατικών διεθνών έργων και πρόσβαση στα δίκτυα επικοινωνίας του Συμβουλίου για την προώθηση των δραστηριοτήτων, των εκδηλώσεων, πολιτιστικών παραγωγικών έργων..
 3. Εκπροσώπηση του Συμβουλίου από μέλη του σε διοργανώσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
 4. Συμπερίληψη των ειδήσεων του οργανισμού σας στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα του Συμβουλίου.
 5. Συμμετοχή στις αποφάσεις του ΔΣ του Συμβουλίου (ανάλογα με την κατηγορία), καθώς η Μέση Διαχείριση δια του εκπροσώπου πολιτισμού ελέγχει μία ψήφο στο διοικητικό για θέματα παραγωγής, παραγωγικότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Το Συμβούλιο δεν δραστηριοποιείται στους κλάδους των εργασιακών και άλλων συλλογικών οργάνων, πολιτικών ή άλλων φορέων.
 6. Δικαίωμα τοποθέτησης εγγεγραμμένων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο ή τοποθέτηση σε άλλες κατηγορίες συμβουλίων ανάπτυξης ή αξιολόγησης, ποιοτικού ελέγχου ή εξωτερικού συνεργάτη του Συμβουλίου.
 7. Δικαίωμα για τοποθέτηση σε ομάδες τεκμηρίωσης, ανεύρεσης πόρων, εργασιών, προβολής, διεθνών σχέσεων, ιντερνέτ, κοινωνικής στήριξης, στρατηγικού σχεδιασμού κ.α.
 8. Δικαίωμα για ανάπτυξη, προβολή και οικονομική στήριξη πολιτιστικού, δημιουργικού και καλλιτεχνικού έργου ανάλογα με τον προγραμματισμό και τις δυνατότητες του Συμβουλίου, για μέλη από όλες τις κατηγορίες μελών.
 9. Δικαίωμα τοποθέτησης στη μέση διαχείριση, με δικαίωμα διαχείρισης των ανεξάρτητων ταμείων διαχείρισης πολιτισμού, περιορισμένου χρόνου, δίχως δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ του Συμβουλίου.
 10. Αποκλειστικές προσκλήσεις για συμμετοχή σε δραστηριότητες δικτύωσης και συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου και άλλων πρωτοβουλιών μόνο για τα μέλη.
 11. Συμβουλές για την πολιτιστική πολιτική, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων τεκμηριώσεων και βάθους πληροφοριών.
 12. Δωρεάν συμμετοχή σε εταιρικά μέλη του Συμβουλίου σε σεμινάρια και εργαστήρια ανάπτυξης ιδεών, προτάσεων και δεξιοτήτων που διοργανώνει το Συμβούλιο.
 13. Δωρεάν συμμετοχή σε εταιρικά μέλη του Συμβουλίου σε λοιπές εκδηλώσεις του Συμβουλίου, σε πάρτι και οργανωμένες συνεστιάσεις.
 14. Πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό και αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων και ερευνών και προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 15. Πρόσβαση κατά προτεραιότητα στο ετήσιο  Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτιστική Πολιτική, Οικονομία και Ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένων των μειωμένων τελών εγγραφής.
 16. Πρόσβαση σε ιστοσελίδες μόνο για μέλη του Συμβουλίου, προσφέροντας προσαρμοσμένο περιεχόμενο και πόρους (σε εξέλιξη).
 17. Ενημερωτικό e-newsletter, μια μηνιαία σύνοψη των τελευταίων ειδήσεων, έρευνας, δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων πολιτικής τέχνης και πολιτισμού που αποστέλλονται απευθείας στα εισερχόμενά σας.

Σημαντικές σημειώσεις κατά το οργανόγραμμα:

 • Το Συμβούλιο Τεχνών Ελλάδας έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του και τις δυνατότητές του, να στηρίξει έργο πολιτιστικών φορέων αλλά και ατόμων. Ατομικές πρωτοβουλίες θα έχουν τη δυνατότητα να στηριχθούν οικονομικά μόνο αν αφορούν σε δημιουργίες και έργου από ένα άτομο ή περισσότερα ακόμη και αν δεν διοργανώνεται εταιρικά.
 • Ερασιτεχνικά σχήματα και καλλιτέχνες που δεν έχουν ως πρώτο επάγγελμα τις τέχνες και το πολιτιστικό έργο είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν ως μέλη του Συμβουλίου.
 • Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Αξιολόγησης δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις παραγωγικών και λοιπών διαδικασιών του Συμβουλίου.
 • Τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού (με εξάμηνη ή ετήσια ανανέωση) έχουν δικαίωμα μιας ψήφου στις παραγωγικές αποφάσεις του ΔΣ δίχως, να έχουν δικαίωμα να αναπτύξουν ή να αξιολογήσουν έργο, πλην όμως έχουν δικαίωμα να εισηγηθούν πολιτική, επί των θεμάτων διαχείρισης και κριτηρίων.
 • Προτάσεις και εισηγήσεις μπορούν να γίνουν από όλα τα μέλη του Ιδρύματος  του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας και όλες οι προτάσεις καταχωρούνται και εξετάζονται κατά περίπτωση προς όφελος των μελών του, των διαδικασιών, των κλάδων πολιτισμού, τεχνών, δημιουργικότητας και γραμμάτων.
 • Ουδεμία πρόταση του Ιδρύματος του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας δεν θα μπορέσει να αξιολογηθεί ή να υποστηριχθεί από το Συμβούλιο, αν έχει σχεδιαστεί ή λειτουργεί εις βάρος μελών ή μη μελών καλλιτεχνών και φορέων των κλάδων τεχνών γραμμάτων και πολιτισμού και της κοινωνίας, προσβάλλει κοινωνικά σύνολα ή δεν συνάδει με τις χρηστές αξίες και τους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.