Εικαστικά και Οπτικοακουστικές Τέχνες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γενικός Διευθυντής τομέα Εικαστικών & Οπτικοακουστικών Τεχνών – Θα ανακοινωθεί
Καλλιτεχνικός Διευθυντής τομέα Εικαστικών
Διαχειριστής τομέα Εικαστικών
Υπεύθυνος – Εικαστικές Τέχνες
Υπεύθυνος – Γλυπτική
Υπεύθυνος – Σκηνογραφία
Υπεύθυνος – Τέχνη και Τεχνολογία
Υπεύθυνος – Διαδικτύου Εικαστικές & Οπτικοακουστικές Τέχνες
Υπεύθυνος – Εικαστικές Τέχνες Έρευνα & Εκπαίδευση
Καλλιτεχνικός Διευθυντής τομέα Οπτικοακουστικών Τεχνών
Διαχειριστής τομέα Οπτικοακουστικών Τεχνών
Υπεύθυνος – Κινηματογράφος
Υπεύθυνος – Φωτογραφία
Υπεύθυνος – Οπτικοακουστικές Τέχνες Έρευνα & Εκπαίδευση