ΜΥΣΤΗΡΙΟ 134, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ

(σύνθετη δράση τέχνης) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ένα έργο πολεοδομικής σκηνογραφίας και κοινωνικής τέχνης: το κόκκινο χαλί επικαιροποιεί τον μύθο της Περσεφόνης με τη μυστηριακή εμφάνιση-εξαφάνισή του και το τελετουργικό των κινήσεών του καθώς το μετακινούν οι συμμετέχοντες από γειτονιά σε γειτονιά. Μετά από την κάθε μετάβαση ακολουθεί δρώμενο στον τόπο άφιξης.

Πηγή: ELEUSIS.EU