Μουσεία & Αρχαιολογικοί Χώροι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
Γενικός Διευθυντής τομέα Μουσείων, Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων & Αρχαίων Θεάτρων – Θα ανακοινωνθεί
Διευθυντής τομέα Μουσείων, Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων & Αρχαίων Θεάτρων
Διαχειριστής τομέα Μουσείων, Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων & Αρχαίων Θεάτρων
Υπεύθυνος – Μουσείων
Υπεύθυνος – Μνημείων
Υπεύθυνος – Αρχαιολογικών Χώρων
Υπεύθυνος – Αρχαίων Θεάτρων
Υπεύθυνος – Έρευνα & Εκπαίδευση