Κάλεσμα του Ορίζοντα Γεγονότων σε Συμπόσιο με θέμα:

«Όψεις της ανεξάρτητης εικαστικής δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα»

από τον

ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

http://blog.orizontasgegonoton.gr/

Ο Ορίζοντας Γεγονότων, ως ενεργό μέλος της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής δημιουργίας, διοργανώνει διήμερο Συμπόσιο με θέμα: «Όψεις της ανεξάρτητης εικαστικής δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα».

Στόχος μας η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, τέτοιος ώστε να μπορεί να ανατροφοδοτεί το παρόν και το μέλλον και να συμβάλει στις εξελίξεις στον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών και της εκπαίδευσης.

Κίνητρό μας η αξιοποίηση της δεκάχρονης δράσης της ομάδας και η ανάδειξη – παρουσίαση όψεων της ανεξάρτητης εικαστικής δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα με τη δυνατότητα αναφοράς και εκπροσώπησής της από ομάδες του εξωτερικού.

Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τέχνης και ανεξάρτητων καλλιτεχνικών ομάδων, οργανισμών και φορέων, το επιστημονικό & διδακτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρητικούς και ερευνητές στους τομείς της τέχνης, της παιδαγωγικής, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας και εν γένει των ανθρωπιστικών επιστημών.

Οι εισηγήσεις μπορεί να έχουν τη μορφή 15λεπτης παρουσίασης ή ανακοίνωσης τοίχου (poster). Προκειμένου να είναι εφικτές οι γόνιμες παρεμβάσεις και η ανάπτυξη διαλόγου υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθούν παράλληλα workshops.

Θεματικές ενότητες:

1* Όψεις της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής έκφρασης και χειρονομίας.

2* Συνιστώσες (ατομική και ομαδική δημιουργία) της ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής.

3* Χώροι πολλαπλής καλλιτεχνικής δράσης και ο ρόλος τους στην παραγωγή πολιτισμού.

4* Η ανεξάρτητη καλλιτεχνική δημιουργία σε διεθνές επίπεδο.

5* Η ανεξάρτητη εικαστική γλώσσα, η σχέση της με την κοινωνία και η πολιτική και οικονομική της διάσταση.

6* Ανεξάρτητη τέχνη  και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

7* Η αγορά της τέχνης στην Ελλάδα του χτες και του σήμερα.

8* Η συλλεκτική δραστηριότητα και ο ρόλος της στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

9* Ανεξάρτητη εικαστική σκηνή και επιμελητές τέχνης.

10* Ο ρόλος της τέχνης στον αστικό σχεδιασμό.

11* Τέχνη, εκπαίδευση και κοινωνία. Δημιουργική μάθηση. Σύνδεση του σχολείου με όψεις του πολιτισμού. Η συμβολή της τέχνης στη διαμόρφωση της κοινωνίας του αύριο.

Προβλέπεται ωστόσο, η δυνατότητα υποβολής και άλλων προτάσεων – εισηγήσεων σε όμορες θεματικές περιοχές, ενώ οι τίτλοι των εισηγήσεων ορίζονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους εισηγητές.

Το υλικό που θα προκύψει από το συμπόσιο θα δημοσιευθεί.

Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με εισήγηση, να το δηλώσουν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση katehaki54@yahoo.gr και στη συνέχεια (μέχρι 18 Μαρτίου) να στείλουν περίληψη της εισήγησής τους (150-200 λέξεις σε αρχείο word), μαζί με την (ακόλουθη) φόρμα συμμετοχής, συμπληρωμένη.

Φόρμα συμμετοχής στο Independent Art Symbosium

ονοματεπώνυμο:

επαγγελματική ιδιότητα:

τηλέφωνο:

email:

ταχυδρομική διεύθυνση:

σύντομο βιογραφικό:

συμμετοχή με (επιλέγετε όποιο από τα παρακάτω επιθυμείτε και συμπληρώνετε):

1.πρόταση εισήγησης Α)θεματική ενότητα (1-11)/Β)τίτλος:

ή 2.πρόταση υποβολής poster Α)θεματική ενότητα (1-11)/Β)τίτλος:

ή 3.προτεινόμενο workshop Α)θεματική ενότητα (1-11)/Β)τίτλος:

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 18 Μαρτίου 2018

Ημερομηνία έγκρισης προτάσεων: 25 Μαρτίου 2018

Χρόνος διεξαγωγής συμποσίου: 20 και 21 Απριλίου 2018

Τόπος διεξαγωγής: ΕΜΣΤ (Καλλιρρόης & Φραντζή, πρώην εργοστάσιο Φιξ, Αθήνα)

Για την εξέλιξη των διαδικασιών και της προετοιμασίας, καθώς και το τελικό πρόγραμμα μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα-blog:

https://independentartsymposium.blogspot.gr/

και τη σελίδα στο ΦΒ:

https://www.facebook.com/Independent-art-symposium-140104216783230/

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ομάδα Εργασίας του Συμποσίου

Κωνσταντίνος Αγγέλου (εικαστικός, εκπαιδευτικός), Κίμων Αξαόπουλος (φωτογράφος, εκπαιδευτικός), Νίκος Δαχρής (γραφίστας, επικοινωνιολόγος), Μαρία Δουκάκη (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συγγραφέας), Τζίμης Ευθυμίου (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συγγραφέας), Λυδία Μαργαρώνη (εικαστικός), Κλεοπάτρα Μουρσελά (εικαστικός, εκπαιδευτικός, συντονίστρια της μονάδας «Τέχνες» του ΙΕΠ), Γιάννης Μπέσκος (εκπαιδευτικός), Δέσποινα Πανταζή (εικαστικός), Κωνσταντίνος Στουπάθης (μουσειολόγος, συντηρητής έργων τέχνης), Γιάννης Τσούμας (ακαδημαϊκός, συγγραφέας), Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου (φωτογράφος).

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

http://blog.orizontasgegonoton.gr/

http://orizontasgegonoton.weebly.com/

https://www.facebook.com/orizontasgegonotwn/

katehaki54@yahoo.gr

Κεραμεικού 88, Αθήνα

6976689670, Τζίμης Ευθυμίου

6944251408, Λυδία Μαργαρώνη

6983954934, Δέσποινα Πανταζή

Call for Entries by Orizontas Gegonoton

Symposium on:

Aspects of Independent Artistic Creation in Greece today”

Orizontas Gegonoton (Event Horizon), as an active member of independent artistic creation in Greece, is organising a two-day symposium on the subject: “Aspects of Independent Artistic Creation in Greece today.”

Our aim is to develop a meaningful dialogue between all participants that can provide not only the appropriate feedback to the present and future discourse, but also contribute to developments in the areas of Culture, Education and the Arts.

Our incentive is to exploit the group’s ten-year active participation in the art scene and to present and highlight aspects of the independent visual arts in Greece today; moreover, we wish to give the opportunity to art groups active in other countries either to participate in the symposium or to send a presentation of their work.

The symposium will be held in April 2018, at the National Museum of Contemporary Art, Athens, with the participation of artists, art education institutes and independent art groups, organisations and institutions, the scientific and teaching staff of Secondary and Higher Education, academics and researchers in the fields of Art, Education, Philosophy, Sociology and the Humanities.

Papers can be either in the form of 15-minute presentation or that of a poster. At the same time, workshops can be conducted where fruitful interventions can lead to a meaningful and constructive dialogue.

TOPICS

1. Aspects of independent artistic expression and gesture.

2. The parameters (individual and group creation) of the independent visual arts scene.

3. Areas of multiple artistic action and their role in the production of culture.

4. Worldwide independent artistic creation.

5. Independent visual language, its relation to society, and its political-economic dimension.

6. Independent Art and the Mass Media.

7. The Art market in Greece, past and present.

8. Art collecting and its role in the artistic and cultural evolution.

9. Independent Visual Art scene and Art curators.

10. The role of Art in urban planning.

11. Art, education and society. Creative learning. Linking school with aspects of culture. The contribution of Art to the shaping of tomorrow’s society.

In addition, presentations – papers concerning different but relative to the above matters can also be made.

The proceedings of the symposium will be published.

Candidates are required to submit a summary of their presentation (150-200 words in a Word file) and the entry form (following) by e-mail to the address: katehaki54@yahoo.gr

ENTRY FORM FOR THE INDEPENDENT ART SYMPOSIUM

SURNAME AND FIRST NAME(S):

PROFESSION:

TELEPHONE NUMBER:

E-MAIL ADDRESS:

BRIEF CURRICULUM VITAE:

Paper (one of the following three) –

1. PROPOSED PRESENTATION A) TOPIC (1-11), B) TITLE:

or 2. PROPOSED POSTER A) TOPIC (1-11), B) TITLE:

or 3. PROPOSED WORKSHOP A) TOPIC (1-11), B) TITLE:

Deadline for entries: 18 March 2018

Date of approval of proposals: 25 March 2018

Symposium Dates: 20 and 21 April 2018

Venue: National Museum of Contemporary Art, Athens (EMST)

– Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str, former Fix factory, Athens, Greece –

Entrance will be free to the public.

Updates on the progress of the procedures and preparation, as well as on the final program can be found on the web-blog:

https://independentartsymposium.blogspot.gr/

and on Facebook page:

https://www.facebook.com/Independent-art-symposium-140104216783230/

Symposium Project Team:

Konstantinos Angelou (visual artist, teacher)

Kimon Axaopoulos (photographer, teacher)

Nikos Dachris (graphic designer, communications analyst)

Maria Doukaki (visual artist, teacher, author)

Tzimis Efthimiou (visual artist, teacher, author)

Lydia Margaroni (visual artist)

Cleopatra Moursela (visual artist, teacher, coordinator of IEP’s “Arts” unit)

Yannis Mbeskos (teacher)

Despina Pantazi (visual artist)

Konstantinos Stoupathis (museologist, art-conservator)

Yannis Tsoumas (academic, author)

Anna Maria Hadjistefanou (photographer)

CONTACT

ORIZONTAS GEGONOTON

http://blog.orizontasgegonoton.gr/

http://orizontasgegonoton.weebly.com/

https://www.facebook.com/orizontasgegonotwn/

katehaki54@yahoo.gr

88 Kerameikou Street, Athens

(0030) 697 668 9670, Tzimis Efthimiou

(0030) 694 425 1408, Lydia Margaroni

(0030) 698 395 4934, Despina Pantazi