Ψυχαγωγία και Διασκέδαση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Γενικός Διευθυντής τομέα Ψυχαγωγίας και Διασκέδασης – Θα ανακοινωθεί
Διευθυντής τομέα Ψυχαγωγίας και Διασκέδασης
Διαχειριστής τομέα Ψυχαγωγίας και Διασκέδασης