Διαπολιτισμικές Σχέσεις

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Γενικός Διευθυντής τομέα Διαπολιτισμικών Σχέσεων Καλλιτεχνών – Θα ανακοινωθεί
Καλλιτεχνικός Διευθυντής τομέα Διαπολιτισμικών Σχέσεων Καλλιτεχνών
Διαχειριστής τομέα Διαπολιτισμικών Σχέσεων Καλλιτεχνών
Υπεύθυνος – Ευρώπης
Υπεύθυνος – Βορείου Αμερικής
Υπεύθυνος – Νοτίου Αμερικής
Υπεύθυνος – Αφρικής
Υπεύθυνος – Άπω Ανατολής
Υπεύθυνος – Αυστραλίας
Υπεύθυνος – Μέσης Ανατολής
Υπεύθυνος – Κεντρικής Ασίας
Υπεύθυνος – Ρωσίας