Δημιουργική Ελλάδα 2024 – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024

Η πρωτοβουλία «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024», συνολικού προϋπολογισμού 8.036.000 €, ενισχύει Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς, για υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για πολιτιστικές δράσεις ή προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν ή θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους το 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Για 1η φορά η Δράση απέκτησε: α) όνομα β) λογότυπο, όπως και γ) νέα, σύγχρονη πύλη εισόδου με τίτλο «Πύλη Πολιτιστικών Φορέων», μέσω της ιστοσελίδας https://portal.culture.gov.gr/.

Δικαιούχοι

  • Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα (όπως πχ σωματεία, ΑΜΚΕ κτλ) που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου πολιτισμού.
  • Να έχουν ιδρυθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023.
  • Aν δεν είναι εγγεγραμμένοι να εγγραφούν στο μητρώο πολιτιστικών φορέων μέχρι 16 Ιανουαρίου 2024.

 Προσκλήσεις Επιχορηγήσεων

Οι έντεκα (11) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της «Δημιουργικής Ελλάδος» είναι οι εξής:​

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις: εως 22 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο πολιτιστικών φορέων: 16 Ιανουαρίου 2024

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού