Αθλητισμός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γενικός Διευθυντής τομέα Αθλητισμού – Θα ανακοινωθεί
Διευθυντής τομέα Αθλητισμού
Διαχειριστής τομέα Αθλητισμού