Εγγραφή και Ετήσια Συνδρομή

Για να γίνετε μέλος, παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες εγγραφής (συμπεριλαμβάνεται η ετήσια συνδρομή):

Φυσικά Πρόσωπα 350.00€

Νομικά Πρόσωπα (AMKE, Σωματεία, Πολιτιστικές Εταιρείες) 550.00€