Δημόσια Διοίκηση

Διάλεξη στο Colorado State University, LEAP, Τμήμα Πολιτιστικής Πολιτικής, Fort Collins, Colorado US

Διάλεξη στο Colorado State University, LEAP, Τμήμα Πολιτιστικής Πολιτικής, Fort Collins, Colorado US

Διάλεξη-παρουσίαση του Παναγιώτη Νόιφελτ για την Πολιτιστική Πολιτική (Cultural Environment Systemic Errors, Asymmetries and Paradoxes). Colorado State University LEAP. Fort Collins, Colorado. Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.        

UNESCO, World Forum on Culture and Cultural Industries, Florence 2-4 October 2014.

UNESCO, World Forum on Culture and Cultural Industries, Florence 2-4 October 2014.

Συμμετοχή στο Διεθνές Φόρουμ για τον Πολιτισμό και τις Πολιτιστικές Βιομηχανίες, Φλωρεντία 2-4 Οκτωβρίου 2014.  

Ισχυρές ήταν οι Ελληνικές και οι Κυπριακές συμμετοχές στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτισμική-Πολιτιστική Έρευνα και Πολιτική

Ισχυρές ήταν οι Ελληνικές και οι Κυπριακές συμμετοχές στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτισμική-Πολιτιστική Έρευνα και Πολιτική

Ισχυρές ήταν οι Ελληνικές και οι Κυπριακές συμμετοχές στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτισμική-Πολιτιστική Έρευνα και Πολιτική, Hildesheim, Γερμανίας, 9-12 Σεπτεμβρίου 2014 και Βερολίνο 12-13 Σεπτεμβρίου 2014. Από αριστερά: Νίκη Ζαντή (Birkbeck University), Παναγιώτης Νόιφελτ (Συμβούλιο Τεχνών της Ελλάδας και Διεθνές Ανεξάρτητο Συμβούλιο Τεχνών), Μαρία Κουρή (Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου),...

4th IFACCA Researchers Meeting

4th IFACCA Researchers Meeting

Συμμετοχή του Συμβουλίου Τεχνών της Ελλάδας στη συνάντηση ερευνητών με θέμα την πολιτιστική διαχείριση και πολιτική σε διοργάνωση του ΙFACCA. 7-9 Σεπτεμβρίου 2014, Hildersheim, Γερμανία.