Τροποποιήσεις των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας και άλλων οργανισμών.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των μνημονίων συνεργασίας του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας με τρίτους φορείς, λόγω περιορισμών που επιβάλλονται λόγω της πανδημίας Covid-19 και αλλαγών λόγω Brexit και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα μνημόνια συνεργασιών τροποποιούνται, αναβάλλονται ή ακυρώνονται.

Η προώθηση για όλους τους συνεργαζόμενους οργανισμούς θα συνεχιστεί από το Συμβούλιο Τεχνών απρόσκοπτα (κατά περίπτωση και μονομερώς).

Όλοι οι οργανισμοί ή φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με το Συμβούλιο Τεχνών Ελλάδας, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με το Συμβούλιο Τεχνών προκειμένου να συζητήσουν τις τροποποιήσεις και ορισμένες αλλαγές που αναμένεται να προκύψουν λόγω των παραπάνω περιορισμών.