Τροποποιήσεις των συμφωνιών και των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας και άλλων οργανισμών.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των συμφωνιών του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας, λόγω περιορισμών που επιβάλλονται λόγω της πανδημίας Covid-19 και αλλαγών λόγω Brexit και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι συμφωνίες και μνημόνια συνεργασιών αναβάλλονται ή ακυρώνονται.

Η προώθηση για όλους τους συνεργαζόμενους οργανισμούς θα συνεχιστεί απρόσκοπτα (κατά περίπτωση και μονομερώς).

Όλοι οι οργανισμοί ή φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας με το Συμβούλιο Τεχνών Ελλάδας, συνιστάται να έρθουν σε επαφή με το ΣΤΕ προκειμένου να συζητήσουν τις τροποποιήσεις και ορισμένες αλλαγές που αναμένεται να προκύψουν λόγω των παραπάνω περιορισμών.