Στατιστικά στοιχεία UNESCO, Ελλάδα, Κινηματογράφος, 2013

2

1

5

6

 

7

89

10

12

Για περισσότερα δείτε εδώ… [ ]