Δημιουργικές Βιομηχανίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Γενικός Διευθυντής τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών – Θα ανακοινωθεί
Διευθυντής Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
Διαχειριστής Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
Διευθυντής Εκπαιδευτικών Πολυμέσων
Διαχειριστής Εκπαιδευτικών Πολυμέσων
Διευθυντής Διαφήμιση
Διαχειριστής Διαφήμιση
Διευθυντής Αρχιτεκτονική
Διαχειριστής Αρχιτεκτονική
Διευθυντής Μόδα
Διαχειριστής Μόδα
Διευθυντής Κομμωτική
Διαχειριστής Κομμωτική
Διευθυντής Τηλεόραση
Διαχειριστής Τηλεόραση
Διευθυντής Ραδιόφωνο
Διαχειριστής Ραδιόφωνο
Διευθυντής Παιχνίδια
Διαχειριστής Παιχνίδια
Διευθυντής Διαδίκτυο
Διαχειριστής Διαδίκτυο
Διευθυντής Υπόδημα
Διαχειριστής Υπόδημα
Διευθυντής Κοστούμι & Βεστιάριο
Διαχειριστής Κοστούμι & Βεστιάριο