Αθήνα και Σικάγο

Το Σικάγο είναι μια πόλη συνδεδεμένη με την Αθήνα από το 1997.

 

panchica